Læring med LaQ

LaQ konstruksjonsleker passer alle nivåer og kan være så enkle eller utfordrende som man bare vil.

Steg 1 - flate 2D modeller 

Enkle 2D modeller bygges ved bruk av nr. 1, 2, 3 og 4 deler. Byggeinstruksjoner gjøre det enkelt å finne riktige deler og lære byggeteknikken, selv for de alle minste. Det er mye moro og læring i å finne riktig antall deler, velge farger (og huske hva de heter!) og sette deler sammen.

Flate modeller 

Steg 2 - enkle 3D modeller

Det tar ikke lang tid for barn å prøve 3D modeller som bygges ved bruk av deler nr. 5, 6 og 7. Barn utfordres til å tenke tredimensjonalt, og finne ut hvordan deler skal settes sammen for å skape 3D figurer. Byggeinstruksjoner har mange enklere og mer avanserte 3D modeller som er gøy å bygge og leke med etterpå. Barn er ofte nysgjerrige og liker å utfordre seg selv og hverandre. Ved å lære å lese og forstå instruksjonshefter og bygge mer avanserte modeller får barn mestringsfølelse og bygger selvtillit.

Paris hjul

 

Steg 3 - avanserte modeller

Mer avanserte modeller krever bruk av alle typer deler. Modeller kan virke kompliserte til å begynne med men det tar ikke mye tid før barn knekker bygge koden og lager avanserte modeller. Mange modeller har bevegelige deler som er morsomme bade å bygge og leke med.

 Stegosaurus

LaQ og utvikling

Å leke med LaQ oppmuntrer til veksten av et barns hjerne ved å stimulere de delene hvor informasjon om farger og former overføres, samt utvikling av fingerferdighet og motorikk. Når barnet leker med LaQ sendes informasjon om former og farger til delene i hjernen der det tas beslutninger om hvilke trinn som er nødvendig for å forestille seg og skape en form som ikke eksisterer ennå.

En studie utført av professor og doktor i medisinsk vitenskap, Dr Akio Mori, viser at den høyre delen av hjernen, også kjent som den ubevisste hjernen som brukes til intuitiv tenking, stimuleres ved å bruke fantasi, uttrykksfullhet og fargekoordinasjon når man leker med de fargerike LaQ-delene. Den venstre hjernen, også kjent som den bevisste hjernen som brukes til språkkunnskaper, stimuleres ved å bruke konsentrasjon, matematikk og logisk tenking når barnet setter sammen delene for å skape det som de har forestilt seg.

Hjerne i hvile tilstand

Bildet over viser hjernen til en 8 år gammel gutt i hvilende tilstand.

Hjerne i lek med LaQ

Bildet over viser hjernen når han leker med LaQ. De røde områdene viser hvor hjernen er mest aktiv. Undersøkelsen viser at barnets hjerne er like stimulert både på høyre og venstre side når de leker med LaQ.